109/981-982 หมู่13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-317-1778-9 แฟกซ์ 02-3171780
คุณพรกมล 081-7910988
 
username
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อผู้ประกอบการที่เปิดอยู่ในโครงการ ซอย 3 ซอย 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ลำดับที่ ที่อยู่  ชื่อสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ โทรสาร
1 109/ 519-521 พี.เอ็ม.ซี อะไหล่ยนต์ 02-317-1662-3   02-317-1664
  109/ 522-524 ปิดอยู่      
2 109/ 526-527 ซี ที เอ็ม แมชชินเนอรี่ 02-316-4604    
3 109/ 529-534 หจก. พี.ซี.อาร์ อะไหล่ยนต์ 02-317-2035, 02-316-5330 081-904-5195, 089-894-2580 02-316-5331
4 109/ 535-537 สมคิดกลการ 02-316-5256 081-682-5195  
5 109/ 538-540 ร้านขายของชำ      
6 109/ 541-542 ร้าน สี่คูณสี่เซียงกง   089-8950027  
7 109/ 543-544 พี.เอ โปร/ช็อป 02-316-4523 089-678-8878  
8 109/ 545-547 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ เอส เค ออโต้ พาร์ท   084-439-0049, 085-797-2288 02-316-8975
9 109/ 548-549 ปิดอยู่      
10 109/ 550-551 หจก.รัตน์ศิริ ออโตพาร์ท 02-316-3738-9 081-689-5002 02-316-3739
11 109/ 552-553 บริษัท สุพรยนต์ จำกัด 02-316-3753 081-849-7563 02-316-2945
12 109/ 554-557 ผดุงเกียรติ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 02-214-0021    
13 109/ 558-559 บริษัท สุรจักรนวัต จำกัด 02-316-5149-50 084-4428283 02-316-5461
14 109/ 560-570 ปิดอยู่      
15 109/ 571-572 เทพทวี แทรคเตอร์ 02-316-3873 091-903-7860, 081-485-3427 02-316-3874
16 109/ 575-577 ที.พี มอเตอร์ 02-316-4495-6    
17 109/ 578-580 บริษัท พงษ์อะไหล่ยนต์ จำกัด 02-316-5263-5 081-809-4795, 085-333-3431 02-316-5265
18 109/ 581-582 โรงกลึงกิมฮง 02-317-1571 089-498-7084  
19 109/ 583-585 บริษัท พ.พัฒนอิทธิวัฒน์ยนต์ จำกัด 02-316-2093-4, 02-316-5540 087-006-6000, 086-397-1227 02-316-2094
20 109/ 586-588 อาร์.พี.เอ มอเตอร์ 02-316-3897   02-316-3898
21 109/ 589-590 เอส. เค. ที ยนตรการ 02-317-0908, 02-317-0909 087-590-9620  
22 109/ 591-594 บริษัท เอส. เอฟ อะไหล่ยนต์ จำกัด 02-316-7471, 02-316-3778 081-828-7472 02-316-3778
23 109/ 595-598 ปิดอยู่      
24 109/ 599-600 นิรัน อะไหล่ยนต์   081-854-2238, 087-006-3299  
25 109/ 601-602 ธนวัฒน์แอร์ 02-316-1036 081-440-9477  
26 109/ 603 ปิดอยู่      
27 109/ 604-608 หจก. ซี.เอ็ม.พี. แมชชินเนอรี่ 02-316-8926-7   02-316-8928
28 109/ 609-610 คุณสมนึก เหมภูมิ 02-316-4751    
29 109/ 611-613 หจก. เฮช.พี. ออโต้ 02-316-4751, 02-316-5368 081-817-3613 02-316-4750
30 109/ 614-619        
31 109/ 620-621 หจก.รัตน์ศิริ ออโตพาร์ท 02-316-3738-9 081-689-5002 02-316-3739
32 109/ 622-624 เอส.บี.พี. อะไหล่ยนต์ 02-316-4525 081-430-2420  
33 109/ 625-626 ปิดกิจการ      
34 109/ 627-628 ซีเอสที อะไหล่ยนต์   081-919-6245  
35 109/ 629-630 ปิดอยู่      
36 109/ 631-633 บจก. เอส.อาร์. ดี มอเตอร์ 02-317-1008 081-701-2387, 086-074-0073 02-317-1008
37 109/ 634-638 เอส เค คูล แอนด์ พาร์ท 02-316-5251, 02-316-1517 086-132-5251, 081-859-2198  
38 109/ 639-640 ปิดกิจการ      
39 109/ 641-642 บริษัท ฉัตรชัย บางพลียนต์ จำกัด 02-317-0897 084-669-4544  
40 109/ 643-644        
41 109/ 645-646 หจก. เอกโภคิน (2002) 02-317-1555 081-409-6347, 089-889-9981 02-316-5521
42 109/ 647-648 คุณอนุสรณ์ 02-3164534-5    
43 109/ 649-650        
44 109/ 651-653 บุญอะไหล่ยนต์   081-803-6829, 085-088-3099  
45 109/   เสือ รถตู้   086-344-8614  
46 109/ 661-662 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค แอล มอเตอร์   086-789-9662  
47 109/ 663 เอ็ม ที อะไหล่ยนต์   081-446-5442  
48 109/ 664        
49 109/ 665-666 บี ดี มอเตอร์ 02-317-0869-70 089-678-9371 02-317-0870
50 109/ 667 เอ็ม ดี อะไหล่ยนต์   086-986-5356, 086-893-3370  
51 109/ 668        
52 109/ 669-670        
53 109/ 671 วี เอ็ม  02-316-3131 086-024-4516 089-897-2138  
54 109/ 672-673 หจก. ที.ยู.เอ็น ออโต้ อิมปอร์ต 02-316-3889 081-720-0111 02-316-0512
หน้าแรก l รู้จักเซียงกง l ร้านอะไหล่ออนไลน์ l เซ๊ง-เช่า อาคารเซียงกง l ติดต่อเรา
Copyrignts © 2008 chiangkong Co.,Ltd. All rights reserved Project by hypermance.com
เบอร์ติดต่อเรา 02-317-1778-9