109/981-982 หมู่13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-317-1778-9 แฟกซ์ 02-3171780
คุณพรกมล 081-7910988
 
username
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อผู้ประกอบการที่เปิดอยู่ในโครงการ ซอย 6 ซอย 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ลำดับที่ ที่อยู่  ชื่อสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ โทรสาร
1 109/ 149-153 สมานชัย อะไหล่ยนต์ 02-317-1529-30 081-809-4795, 085-333-3431 02-317-1531
2 109/ 156 เต๋ากลการ   081-735-2711, 087-101-7751  
3 109/ 158-159 นรินทร์ อะไหล่ยนต์ 02-316-4526-7 081-616-3350 02-316-4527
4 109/ 160-162 เอ.ดี.วาย ออโตพาร์ท 02-316-5378 081-836-8841, 081-817-1759  
5 109/ 163-164   02-214-3508    
6 109/ 165-168 บจก. พูนทรัพย์อะไหล่บางพลี 02-316-3899-90    
7 109/ 169 หจก. อาร์ พี ออโต้ เซ็นเตอร์      
8 109/ 170-172 บจก. อากาซากะ  มอเตอร์ 02-317-1553 086-774-9711, 085-998-9599 02-317-1554
9 109/ 173 คุณรักษ์ 02-316-5599 089-686-2299  
10 109/ 174 พี พี พาร์ท      
11 109/ 175-176 สมานชัย อะไหล่ยนต์ 02-316-0478 086-327-1475, 085-431-0440 02-316-8083
12 109/ 177-178 ร้านแสงเจริญ      
13 109/ 179 อี ซี ยู 02-751-1959 081-667-3577, 086-344-7544  
14 109/ 180 ผู้เช่าอยู่      
15 109/ 181 พี.เค. ประภูกฤต อะไหล่ยนต์   089-456-4126, 089-642-3703  
16 109/ 182-183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส มอเตอร์ 02-317-0977-8 081-710-9923  
17 109/ 184-185 หจก. เอ.เอ็น.พี.โชไก 02-316-5305 081-866-9450 02-317-1008
18 109/ 186-187 อิทธิแสงมอเตอร์ (แฝดน้อง) 02-317-1586 081-731-5908, 081-836-7409  
19 109/ 188-189 วังทอง อะไหล่ยนต์      
20 109/ 190-192 บจก. เอส.แอล.ออโต้(2000)  02-316-5173-4 081-454-9222 02-316-5174
21 109/ 193 ปิดอยู่      
22 109/ 194 ปิดอยู่      
23 109/ 195 ปิดอยู่      
24 109/ 196 ย้ายร้าน ปิดอยู่      
25 109/ 197-198 รุ่งเรืองออโต้พาร์ท 02-317-1602-3 089-666-6097  
26 109/ 190-192 บริษัท เอส. แอล. ออโต้ (2000) จำกัด 02-316-5173-4 081-454-9222 02-316-5173
27 109/ 200-201 หจก.วีเอ็นซี มอเตอร์ 02-316-5303 081-848-7919 02-316-1206
28 109/ 202-203 ส.อะไหล่ยนต์   084-831-5363, 087-005-6540  
29 109/ 205-206 หจก. เค.เค.เค. อะไหล่ยนต์ 087-0399-776 081-054-0133, 089-881-5155  
30 109/ 207-209 ปึง ไท้ เชียง 02-316-4467-9    
31 109/ 210 พฤกษ์อะไหล่ 02-316-7776 089-234-5608, 081-954-1867  
32 109/ 211 ปิดอยู่      
33 109/ 212 อดุลย์ อะไหล่ยนต์ (ดู้)   089-039-0047  
34 109/ 213-216 ร้านคุณฮวด   081-701--2869  
35 109/ 217-219 วีรวัฒน์อะไหล่ยนต์ 02-214-4204 081-988-8876, 081-456-6668  
36 109/ 220-222 บจก. วี.เอ็ม.เจ สปอร์ต  02-316-5274-6 081-198-1818 02-316-5275
37 109/ 223-224 หจก.เอ เอ็น ซี อะไหล่ยนต์  02-316-0440-1 089-255-7705, 084-432-6290  
38 109/ 225 หจก. บางพลี ไฮดรอลิค เซอร์วิสฯ 02-316-3908-9, 02-751-1971 089-925-3087 02-751-1972
39 109/ 230-234 ธนันต์อะไหล่ยนต์ 02-316-4661-2 086-344-4553, 081-355-6530 02-317-1711
40 109/ 239 ร้าน เมททรัลโฟร์ กิ่งแก้ว 02-317-1737, 02-316-0460 081-812-9233  
41 109/ 240-242 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ยนต์  02-316-8935-6 081-712-4895, 081-629-5239 02-316-8937
42 109/ 246 สมานชัย อะไหล่ยนต์ 02-316-0478 086-327-1475, 085-431-0440 02-316-8083
43 109/ 254-255 ธนภูมิ อะไหล่ยนต์ (ไพรำ)   086-777-9875, 088-999-1894  
44 109/ 256-257 หจก. ช.ถาวรดีเซล 02-316-5310, 02-214-0095 087-689-5158 02-215-5774
45 109/ 258-259 หจก. เจ.เค. ยนตรการ(2004) 02-317-1658, 02-316-1475 081-343-1391 02-316-1475
46 109/ 260-264 วี เอ็น ซี สาขา2 02-316-5303 081-848-7919 02-316-1206
47 109/ 265-268 ย้ายร้าน ปิดอยู่      
48 109/ 269-270 เอ็ม ที  อะไหล่ยนต์ (มนตรี เกียร์) PCT.0277-6586906 081-446-5442  
49 109/ 271-273 หจก. วี.เอส.พี.มอเตอร์ 02-316-4305 087-803-3948, 081-665-1803 02-316-4304
50 109/ 274-275 ย้ายร้าน ปิดอยู่      
51 109/ 276 เฮง เฮง อะไหล่ยนต์ 02-316-8933 081-648-0424, 081-802-2283 02-316-8933
52 109/ 277 บริษัท ออโต้พาร์ท ซิตี้ จำกัด 02-316-8934 081-802-2283, 081-648-0424  
53 109/ 278-279 บจก. ชาญชัย อะไหล่และการเกษตรยนต์ 02-316-4507   02-316-4508
54 109/ 280-282 อุ้ยอะไหล่ยนต์ 02-316-4729-30 081-629-5889 02-316-4729
55 109/ 283-284 บริษัท บี บี เอ็น ออโต้พาร์ท จำกัด 02-317-1556 086-999-7712 02-317-1557
56 109/ 289-290 ร้าน เซี้ยอะไหล่ยนต์  02-316-5438-9 089-155-6651, 081-813-6354  
หน้าแรก l รู้จักเซียงกง l ร้านอะไหล่ออนไลน์ l เซ๊ง-เช่า อาคารเซียงกง l ติดต่อเรา
Copyrignts © 2008 chiangkong Co.,Ltd. All rights reserved Project by hypermance.com
เบอร์ติดต่อเรา 02-317-1778-9