109/981-982 หมู่13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-317-1778-9 แฟกซ์ 02-3171780
คุณพรกมล 081-7910988
 
username
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อผู้ประกอบการที่เปิดอยู่ในโครงการ ซอย 7 ซอย 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ลำดับที่ ที่อยู่  ชื่อสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ โทรสาร
1 109/ 0-3 บจก. วิโรจน์ชัยยนต์ 02-316-5491-2 081-859-1971, 081-6284156 02-316-5493
2 109/ 4-5 บี ออโต้ 02-316-5519-20 081-430-2420 02-316-4524
3 109/ 6-7 เอ็น.ซี. มอเตอร์ 02-316-5547-8 089-121-9499, 089-2246446  
4 109/ 15-19 วี.เอส.พี. มอเตอร์  02-316-3714-5 087-036-9886  
5 109/ 20 เอ กลการ 02-317-1734 081-659-1257, 081-558-8639  
6 109/ 25-30 บจก. ป.วัฒนยนต์  02-316-4488-9, 02-316-3761-2 081-622-9298 02-316-4490
7 109/ 31-33 สง่ามอเตอร์ 02-316-5344-5   02-316-0465
8 109/ 34-36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ไพศาลยนต์   081-430-6636, 084-145-5223  
9 109/ 37-40 เจ อัพ แทรคเตอร์ 02-317-1822 081-833-8391  
10 109/ 41-42 คุณสมศักดิ์  แซ่เจียง (พักอาศัย) 02-316-5366-7    
11 109/ 43-45 บริษัท เกียรติแสงชัย จำกัด 02-316-5440-1, 02-214-2177 089-220-9050, 089-991-5000  
12 109/ 46-49 ธนะยนต์ 02-316-5449 081-841-3751  
13 109/ 50-52 หจก. เอ็น พี เค ออโต้เวย์ 02-316-3709 081-171-7742 02-316-3710
14 109/ 55-57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีวี เทคโนโลยี 02-317-1611, 02-317-0954-6   02-215-2101
15 109/ 61-64 หจก. ที เจ เอ็ม ออโตพาร์ท 02-325-1252-3 089-135-3145 02-325-1254
16 109/ 65-66 ศรีเจ้า ออโต้พาร์ท (อู๊ด) 02-726-4466 089-488-0640, 084-210-7999 02-726-4466
17 109/ 67-69 พี เอส พาร์ท 02-316-2992 081-809-9048, 081-286-9419 02-316-2992
18 109/ 70 ประสิทธิ์อะไหล่เก่า 02-325-0780 085-253-5258, 089-965-3894  
19 109/ 71-72 สมชายอะไหล่เก่า   081-8395397, 085-901-1142  
20 109/ 73-74 บจก.โอยา ออโต้ โมทีฟ  02-316-4699 086-786-8054 02-316-4699
21 109/ 75 บุ้งการเกษตร 02-316-2132 089-9983-0203 02-316-8983
22 109/ 76-78 หจก. เอส บี เอ็น เซ็นเตอร์พาร์ท (2008) 02-316-5125 087-688-1160, 089-668-5178 02-316-5125
23 109/ 84-85 ช้างอะไหล่ยนต์ 02-316-5337 081-634-1811  
24 109/ 86-88 ชัยแสงเรืองยนต์ 2004 02-317-1535-6 081-838-5111, 085-903-1111  
25 109/ 89-90 วราศักดิ์ อะไหล่ยนต์   081-627-4684, 089-208-7285  
26 109/ 91-94 แอดวานซ์ บอดี้ พาร์ท      
27 109/ 95        
28 109/ 96-98 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. โชไก 02-316-2765   02-325-0411
29 109/ 99 แอล เค 02-317-1718 086-383-3646  
30 109/ 100-103 บจก. คร่ำ คูณ เงิน อะไหล่ 02-751-1550-3 087-673-6459, 085-339-6510 02-751-1554
31 109/ 104 เอ เอ็น ออโต้พาร์ท   089-834-4415  
32 109/ 107-108 บริษัท เอ็น พี เจ ออโต้พาร์ท จำกัด 02-325-0438 081-735-2919 02-325-0438
33 109/ 109-112 โตเจริญมอเตอร์ 02-325-0600, 02-316-3856 081-811-6169  
34 109/ 113-114 ร้านสิทธิพรอะไหล่ยนต์บางนา 02-316-2813 086-788-8801, 081-493-7879 02-316-2813
35 109/ 115 ร้านขายของชำ 02-317-1540    
36 109/ 116-119 เจ อัพ แทรคเตอร์  02-317-1822 081-833-8391  
37 109/ 124-125 หจก.มงคลอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 02-316-7369 081-374-6183, 089-890-5622 02-316-7370
38 109/ 127-130 หจก.รวมทรัพย์ทวีอินเตอร์พาร์ท 02-316-4481-2, 02-317-0856   02-317-0857
39 109/ 131-134 ไทยทวี 02-317-1611   02-317-0954-6
40 109/ 137-139 ร้าน เอ เอ็น       
41 109/ 140-141 เอ เอส ที เอส  (คุณต้อย) 02-678-9906 081-802-7154  
42 109/ 142-143 เอส ที ยนตรการ (2001) 02-915-3156 081-314-8072 02-316-3769
43 109/ 144-146 หจก. เอส วาย เอส มอเตอร์ 02-316-2790, 02-316-3598 081-985-5270, 089-811-0887 02-317-1565
44 109/ 147-148 บริษัท เค ซี ซี ออโต้พาร์ท จำกัด 02-316-3746, 02-316-3719 081-805-6408, 087-259-8211 02-316-5331
หน้าแรก l รู้จักเซียงกง l ร้านอะไหล่ออนไลน์ l เซ๊ง-เช่า อาคารเซียงกง l ติดต่อเรา
Copyrignts © 2008 chiangkong Co.,Ltd. All rights reserved Project by hypermance.com
เบอร์ติดต่อเรา 02-317-1778-9