109/981-982 หมู่13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-317-1778-9 แฟกซ์ 02-3171780
คุณพรกมล 081-7910988
 
username
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อผู้ประกอบการที่เปิดอยู่ในโครงการ ซอย 9 ซอย 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ลำดับที่ ที่อยู่  ชื่อสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ โทรสาร
1 109/ 1007-1011 ด่านเจริญยนต์ (เฮียแฝด) 02-313-3120-1 081-924-6849 02-313-3121
2 109/ 1014-1015 ภัทร เชียงกงบางพลี 02-317-0858-9, 02-316-3132-6 081-441-0423 02-715-02599
3 109/ 1017-1018 เจ.ซี อะไหล่ยนต์ 02-316-5557 081-331-4609 02-316-8909
4 109/ 1020-1021 เอช. ที. อะไหล่ยนต์ 02-325-1045 081-844-0457, 087-925-6387  
5 109/ 1022-1024 หจก. พี.เอ็น.จี เอ็นจิเนียริ่ง 02-316-8893, 038-263676 081-773-0371, 089-918-1981 02-316-8894
6 109/ 1025-1033 บจก. พี แอนด์ พี เจริญพัฒน์ 02-316-8891-2   02-316-9999
7 109/ 1037 ชูศักดิ์ อะไหล่ยนต์ 02-316-0397 085-111-2041, 081-304-4435  
8 109/ 1041-1043 ร้าน จ.ยนต์สวัสดิ์ 02-3165541, 02-2140428    
9 109/ 1040 ร้านศิลาพร พาณิชย์ 02-317-1812 081-294-2352  
10 109/ 1041-1043 หจก. จ.ยนต์สวัสดิ์ 02-751-0112 081-836-4466, 081-810-2141 02-316-5542
11 109/ 1044-1045 สุรศักดิ์ อะไหล่ยนต์ 02-313-3057 081-839-6836, 089-897-4741  
12 109/ 1046-1047 หจก.ส.สยามพูนยนต์ 02-316-5581 081-734-2924, 089-779-0923  
13 109/ 1048-1051 เค พี อะไหล่ยนต์ 02-325-0791 081-641-3578, 081-421-4781 02-313-3252
14 109/ 1052-1054 เรืองรัตน์บางพลี 02-317-1002-3 , 083-774-9545 02-325-0273
15 109/ 1055-1058 หจก. ที.เจ. กิจมั่งมีออโต้ 02-325-0388-9 081-566-5821, 081-490-9963 02-313-3129
16 109/ 1059-1060 หจก. เด็กสมบูรณ์อะไหล่ยนต์ 02-325-0259 086-791-4441, 089-442-4552 02-325-0258
17 109/ 1061-1065 บจก. บี.บี.ซี. ออโต้พาร์ท  02-317-1806-7, 02-317-1693   02-317-1694
18 109/ 1066-1068 บจก. เลิศทรัพย์ อะไหล่ยนต์ 02-316-5576-9 081-613-7057 02-316-5559
19 109/ 1069-1071 เปิดร้านอยู่      
20 109/ 1072-1073        
21 109/ 1075        
22 109/ 1076-1077 หจก.เอ็ม.ดี.  ออโต้พาร์ท 02-325-0448-9 081-648-5375, 081-363-4453 02-325-0449
23 109/ 1078-1080 รัตนมอเตอร์ (R-Style) 02-313-3184, 02-611-8090   02-313-3185
24 109/ 1081-1082 รัตนมอเตอร์ (R-Style)  02-313-3184, 02-611-8090   02-313-3185
25 109/ 1085-1087 หจก. แอร์ อะไหล่ยนต์ 02-325-0497 085-100-1312, 086-511-4511 02-317-1604
26 109/ 1088-1089 ที อาร์ ซี มอเตอร์สปอร์ต 02-325-1039 089-145-5279 02-325-1049
27 109/ 1090-1091 เอ เอส ที เอส 02-316-3133-6 081-701-9022 02-316-3137
28 109/ 1092-1093 เปิดร้านอยู่      
29 109/ 1094-1095 ร้าน สตาร์เทค ออโต้พาร์ท 02-317-1732-3 089-444-5105, 081-655-8775  
30 109/ 1096 หจก. แอล เอ็ม อี อะไหล่ยนต์ 02-325-0520 085-163-8224, 084-148-5435  
31 109/ 1097 ปิดอยู่      
32 109/ 1098-1099 ก. นวกิจเซียงกง กม.12 02-316-5499-50 087-709-9919, 089-003-3399  
33 109/ 1102-1106 เอส เอส เค ออโต้พาร์ท 02-751-1556-7 081-803-3444 02-325-0450
34 109/ 1107-1108 บ.แสงอุดมบางพลี (2000) 02-313-3036-7   02-313-3126
35 109/ 1109 คุณทอน ชูสกุล      
36 109/ 1110-1111 สันติอะไหล่ยนต์ 02-325-0451-2 081-845-1498, 089-450-3231  
37 109/ 1112-1113 ร้านทองการช่าง 02-316-1295 089-788-2480, 087-999  
38 109/ 1114-1119 บางนาอะไหล่ 02-317-1701-2 081-335-5522  
39 109/ 1120-1121 ก.นิวเซียงกงแทรคเตอร์ 02-215-1640, 02-214-5039    
40 109/ 1123-1124 บจก. วี เอช เค พาร์ท 02-313-3188-9   02-313-3187
41 109/ 1125-1127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์อะไหล่ 02-316-3856    
42 109/ 1128-1129 บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล โกลฟฯ 02-715-0502 089-200-3421 02-715-0503
43 109/ 1130-1131 เทิร์น อะไหล่ยนต์   084-084-3990, 080-300-0199  
44 109/ 1132-1134 หจก. อาร์ เค อะไหล่ยนต์ 02-325-0433, 02-325-0370-1 081-625-6169 02-325-0434
45 109/ 1135-1136 ป๊อป ออโต้พาร์ท   083-132-4330, 084-353-5279  
46 109/ 1137-1138 จรัญ ออโต้ 02-219-2668, 02-611-5487 081-373-5749  
47 109/ 1139-1144 ที. จี. เอ็ม มอเตอร์ 02-325-0483-4   02-325-0485
48 109/ 1145-1147 หจก. พี พี โชไก 02-325-0410 081-923-0630, 081-171-2954 02-325-0411
49 109/ 1148-1150 หจก. สตาร์ ออโต้ พาร์ท 02-325-0413-4 081-808-0742 02-317-1710
50 109/ 1151 ปิดอยู่      
51 109/ 1156-1157 รัตนมอเตอร์ 02-313-3184, 02-611-8090 081-991-4055, 081-930-8770 02-313-3185
หน้าแรก l รู้จักเซียงกง l ร้านอะไหล่ออนไลน์ l เซ๊ง-เช่า อาคารเซียงกง l ติดต่อเรา
Copyrignts © 2008 chiangkong Co.,Ltd. All rights reserved Project by hypermance.com
เบอร์ติดต่อเรา 02-317-1778-9